Research tool

WM Transfer Ltd

Decree of the President of Ukraine from 21.05.2021 №203/2021

Указ Президента України від 21.05.2021 №203/2021

Указ Президента Украины от 21.05.2021 №203/2021

Address
Full addressCountry
Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. В.Кудіркос, 18А–1, ЛТ–03105 (V.Kudirkos str., 18A–1, LT–03105, Vilnius, Lithuania)-
Full addressЛитовська Республіка, м. Вільнюс, вул. В.Кудіркос, 18А–1, ЛТ–03105 (V.Kudirkos str., 18A–1, LT–03105, Vilnius, Lithuania)[raw]
Citynot available[raw]
Street addressnot available[raw]
Countrynot available[raw]
Data sources Ukraine National Security Sanctions
Lithuania, Vilnius, V.Kudirkos str., 18A-1, LT-03105 · Литва, м. Вільнюс, вул. В. Кудіркос, 18А-1, ЛТ-03105Lithuania
Full addressLithuania, Vilnius, V.Kudirkos str., 18A-1, LT-03105 · Литва, м. Вільнюс, вул. В. Кудіркос, 18А-1, ЛТ-03105[raw]
Citynot available[raw]
Street addressnot available[raw]
CountryLithuania[raw]
Data sources Ukraine National Security Sanctions
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
National Security and Defense Council1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 6) одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності (анулювання); 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування (повне припинення); 9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна заборона); 11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 13) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції" (заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "ВМ Трансфер ЛТД" ("WM Transfer Ltd"), у тому числі до субдоменів: "www.capitaller.ru","mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", "light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", "wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", "security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", "exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", "debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", "banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", "banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", "keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", "wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", "wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", "merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", "telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", "wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", "arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", "mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", "info.paymaster.ru", "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", "webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", "wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", "exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", "webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", "webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", "twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney"
AuthorityNational Security and Defense Council[raw]
Program1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 6) одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності (анулювання); 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування (повне припинення); 9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна заборона); 11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 13) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції" (заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "ВМ Трансфер ЛТД" ("WM Transfer Ltd"), у тому числі до субдоменів: "www.capitaller.ru","mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", "light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", "wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", "security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", "exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", "debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", "banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", "banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", "keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", "wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", "wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", "merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", "telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", "wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", "arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", "mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", "info.paymaster.ru", "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", "webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", "wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", "exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", "webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", "webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", "twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney"[raw]
Start date[raw]
End date[raw]
CountryUkraine[raw]
Source linksanctions-t.rnbo.gov.ua[raw]
SummaryТри роки[raw]
Data sources Ukraine National Security Sanctions
National Security and Defense Council1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; 6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 7) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції; 8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу,розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 10) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції" (заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів, в т.ч. до субдоменів: "www.capitaller.ru", "mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", "light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", "wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", "security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", "exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", "debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", "banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", "banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", "keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", "wmsc1.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", "wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", "merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", "telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", "wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", "arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", "mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", "elmi.ua", "wm-factor.com.ua"
AuthorityNational Security and Defense Council[raw]
Program1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; 6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 7) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції; 8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу,розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 10) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції" (заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів, в т.ч. до субдоменів: "www.capitaller.ru", "mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", "light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", "wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", "security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", "exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", "debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", "banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", "banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", "keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", "wmsc1.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", "wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", "merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", "telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", "wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", "arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", "mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", "elmi.ua", "wm-factor.com.ua"[raw]
Start date[raw]
End date[raw]
CountryUkraine[raw]
Source linksanctions-t.rnbo.gov.ua[raw]
SummaryТри роки[raw]
Data sources Ukraine National Security Sanctions

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker7,628

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Ukraine National Security Sanctions5,452

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: ua-nsdc-org-203-2021-1320 · ua-nsdc-org-176-2018-787 · ua-nabc-company-4157-wm-transfer-ltd

[raw]Type
Organization

[raw]Name
WM Transfer Ltd · Общество с ограниченной ответственностью "ВМ Трансфер ЛТД" · Товариство з обмеженою відповідальністю "ВМ Трансфер ЛТД"

[raw]Country
Lithuania

[raw]Legal form
not available

[raw]Status
not available

[raw]Source link
sanctions.nazk.gov.ua

[raw]Topics
Sanctioned entity