Research tool

PISKOPPEL Olga

Sanctioned entity
PISKOPPEL Olga is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypePerson[sources]
NamePISKOPPEL OLGA · PISKOPPEL Olga[sources]
Other nameПІСКОПЕЛЬ Ольга · ПИСКОППЕЛЬ Ольга[sources]
Birth date[sources]
Nationalitynot available[sources]
CountryRussia[sources]
INN772333594566[sources]
KeywordsОлігархи та члени їх сімей · Олігархи і їх бізнес[sources]
PositionBeneficiary of MAGYSRAL Polska sp.z o.o. General Director of RN-KART LLC · Бенефициар компании MAGYSTRAL Polska sp.z o.o.. Генеральный директор ООО РН-КАРТ · Бенефіціар компанії MAGYSTRAL Polska sp.z o.o.. Генеральний директор ТОВ РН-КАРТ[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]

Descriptions

Obywatelka Federacji Rosyjskiej Olga Piskoppel jest beneficjantem rzeczywistym spółki MAGYSTRAL Polska sp. z o.o. Przedmiotowa spółka została zarejestrowana w Polsce 24.01.2007 r. i prowadzi działalność w zakresie rozliczeń i płatności bezgotówkowych w branży paliwowej. Wymieniona w latach 2012-2014 była dyrektorem finansowym w Lion Grupp oraz dyrektorem w Metalloivest/ISC Ural Steel. Jest założycielem TSZH "GRANIT". Natomiast jedynym udziałowcem ww. podmiotu wg KRS jest spółka RN-CARD Sp. z o.o. W danych zamieszczonych w KRS podano jedynie informacje odnośnie do nazwy ww. spółki, bez wskazania numeru KRS, umożliwiającego pełną identyfikację niniejszej spółki. Powyższe może być spowodowane faktem, iż spółka w rzeczywistości nie jest podmiotem funkcjonującym w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Użyty w nazwie firmy zwrot „Sp. z o.o." może mieć na celu wprowadzenie w błąd, co do faktycznego miejsca rejestracji spółki RN-CARD, którym najprawdopodobniej jest Federacja Rosyjska. Równocześnie, według OSINT, spółka MAGYSTRAL Polska sp. z o.o. identyfikuje się jako oddział rosyjskiej firmy RN-CARD, jednego z wiodących operatorów rozliczeń bezgotówkowych za paliwo, wchodzącego w skład Koncernu Naftowego ROSNEFT. Nałożenie sankcji na (...) Olgę Piskoppel przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków firmy MAGYSTRAL Polska Sp. z o.o., a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że ww. spółka powiązana jest z Koncernem Naftowym ROSNEFT, który jest jednym z największych podmiotów w Rosji, generującym znaczną część dochodów państwa.

Polish list of persons and entities subject to sanctions non-official source,

Relationships

Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji--
CountryPoland[sources]
AuthorityMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[sources]
Programnot available[sources]
Start date[sources]
End datenot available[sources]
Scope of sanctionszamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany[sources]
Source linkwww.gov.pl[sources]
Data sources Polish list of persons and entities subject to sanctions

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker10,034

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention · non-official source

Polish list of persons and entities subject to sanctions52

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji · non-official source


Source data IDs: plmswia-piskoppel-olga · ua-nabc-person-24977-piskoppel-olga

For experts: raw data explorer